Terms & conditions


Deze website wordt beheerd door JOVE bv . JOVE bv biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de klant, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u onze “Service” aan en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

Online winkel voorwaarden 

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u tenminste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen gebruik te laten maken van deze site.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). 
Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

Algemene voorwaarden 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook de service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken. 
U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie 

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

Wijzigingen in de dienstverlening en prijzen 

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

Producten en diensten 

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn. 
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden. 
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Sluiting van de overeenkomst (uitreiking van facturen)

(a) De productbeschrijvingen in onze online shop vormen geen bindend aanbod van onze kant, maar dienen slechts om u (de klant) een bindend aanbod te doen.

(b) U kunt de offerte indienen via het in onze online shop geïntegreerde online bestelformulier. Door dit te doen, na het invoeren van uw persoonlijke gegevens en door te klikken op de knop aankoop van het bestelproces, dient u een juridisch bindend aanbod van contract in met betrekking tot de goederen en / of diensten in het winkelmandje.

(c) Wij kunnen uw aanbod binnen zeven dagen accepteren door overmaking van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in schriftelijke vorm (e- mail); voor zover de ontvangst van de orderbevestiging door u beslissend is, of- door de bestelde goederen aan u te leveren; voor zover de ontvangst van de goederen door u bepalend is, of- door u te verzoeken te betalen nadat u uw bestelling heeft geplaatst.

Voor zover meerdere van de genoemde alternatieven van toepassing zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de genoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. Indien wij uw aanbod niet binnen voornoemde termijn aanvaarden, geldt dit als een verwerping van het aanbod, waardoor u niet langer aan uw intentieverklaring gebonden bent.

d) De termijn voor de aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat u het aanbod hebt verzonden en eindigt op de zevende dag na de verzending van het aanbod.

(e) De inhoud van het contract wordt door ons opgeslagen en wordt u schriftelijk toegezonden inclusief deze Algemene Voorwaarden en uw gegevens (bijvoorbeeld via e-mail of brief) nadat u uw bestelling heeft geplaatst. Bovendien wordt de inhoud van het contract op onze website opgeslagen en kan door u worden gevonden in de klantenlogin via de met een wachtwoord beveiligde klantenaccount, op voorwaarde dat u een klantenaccount in de onlineshop hebt aangemaakt voordat u de bestelling verzendt.

(f) U kunt alle ingevoerde gegevens vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens vóór het plaatsen van de bestelling in een bevestigingsvenster getoond en kunnen ook hier met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie worden gecorrigeerd.

(g) De verwerking van de bestelling en het opnemen van contact vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat u opgeeft voor de orderverwerking correct is, zodat door ons verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder is het uw verantwoordelijkheid, indien SPAM-filters worden gebruikt, ervoor te zorgen dat alle door ons of door derden die door ons met de orderverwerking zijn belast verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

Nauwkeurigheid van facturering en rekeninginformatie 

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Levering, Beschikbaarheid van goederen, Verantwoordelijkheid en Eigendom

(1) De door ons aangegeven levertijden worden berekend vanaf het tijdstip van onze orderbevestiging, voor zover de koopprijs vooruit is betaald. Indien voor de betreffende goederen in onze online-shop geen of geen afwijkende leveringstermijn is aangegeven, bedraagt deze 7-10 dagen.

(2) Indien het door u gekozen product niet meer voorradig is, zullen wij u dit onmiddellijk in de orderbevestiging meedelen. Indien het product permanent niet beschikbaar is, zullen wij geen verklaring van aanvaarding afleggen. Een overeenkomst komt in dit geval niet tot stand.

(3) Indien het product, dat u in de bestelling heeft geselecteerd, slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zullen wij u hiervan ook onmiddellijk op de hoogte stellen in de orderbevestiging.

(4) U bent verantwoordelijk voor de producten vanaf het moment dat u ze ontvangt. Wij blijven eigenaar van de producten totdat wij de volledige betaling voor de producten hebben ontvangen, op welk moment u eigenaar wordt van die producten.

Zie ons verzendbeleid voor meer informatie.

Privacy beleid 

Meer details vindt u onder privacy & cookie policy.

Fouten, onnauwkeurigheden en omissies 

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). 
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

Verboden toepassingen 

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren, of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie in te dienen; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of de werking van de Dienst of van enige verwante website, andere websites van het Internet zal of kan worden gebruikt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Service of een verwante website, andere websites van het Internet te verstoren. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.

Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. 
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten geleverd aan u via de dienst worden (tenzij uitdrukkelijk vermeld door ons) geleverd ‘as is’ en ‘as available’ voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zal JOVE bv , onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, gezondheidsproblemen, ziekte, fysieke problemen, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, gederfde inkomsten, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs indien geadviseerd over hun mogelijkheid. In geen geval zal JOVE bv  aansprakelijk zijn voor aanbevelingen, gezondheidsclaims, verklaringen, of enig ander advies of informatie verstrekt op de website of enige andere vorm van communicatie. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden, onze aansprakelijkheid beperkt worden tot de maximale mate toegestaan door de wet.

Vrijwaring 

U gaat ermee akkoord JOVE bv  en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Onverzekerbaarheid 

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

Beëindiging 

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u, naar ons eigen oordeel, nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden ontzegd.

Gehele overeenkomst 

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

Toepasselijk recht 

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten of producten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

Wijzigingen in algemene voorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina. 
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

Contactinformatie

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gericht aan [email protected].